{header_image_title}

Agenda

Curs d'Actualització unificat en Pneumologia nivell 3
Curs
Societat Catalana de Pneumologia, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Del 18 d'octubre de 2018 al 20 de juny de 2019| 16:00h | L'Acadèmia - Can Caralleu
logo
logo
La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, el curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques
El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris, adquirir els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, identificar els diferents trastorn del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son, conèixer les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.
18-10-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:00Proves de provocació bronquial i anàlisi d'exhalat. ( Ponència )
Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall. Hospital Vall d'Hebron
17:00 - 18:00Mecànica respiratòria I control de la ventilació. ( Ponència )
Ponent: Dra. Juana Martínez Llorens. Hospital del Mar
18:00 - 19:00Intercanvi i transferència de gasos. ( Ponència )
Ponent: Dra. Laura Vigil Gimenez. H. Parc Taulí
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
15-11-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 10
16:00 - 17:30Volums pulmonars estàtics i dinàmics. ( Ponència )
Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon. Hospital Clínic
17:30 - 19:00Proves d'esforç cardiopulmonar. Valoració preoperatòria. ( Ponència )
Ponent: Dra. Mercè Mayos Pérez. Hospital de Sant Pau
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
13-12-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Lesió pulmonar aguda. ( Ponència )
Ponent: Dra. Judith Marin Corral. Hospital del Mar
17:30 - 19:00Insuficiència respiratòria aguda no ARDS. ( Ponència )
Ponent: Dr. Pedro Antonio Anton Albisu. Hospital de Sant Pau
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
17-01-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 10
16:00 - 19:00Apnea obstructiva. ( Ponència )
Ponent: Dra. Aida Muñoz Ferrer. Hospital Germans Trias i Pujol
16:00 - 19:00Apnea Central. ( Ponència )
Ponent: Dra. Mª Jose Masdeu Margalef. H. Parc Taulí
16:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
21-02-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Alteracions ventilatòries secundaries a patologia neuromuscular. ( Ponència )
Ponent: Dr. Enric Prats Soro. Hospital de Bellvitge
17:30 - 19:00Alteracions ventilatòries restrictives extraparenquimatoses. ( Ponència )
Ponent: Dr. Sergi Marti Beltran. Hospital Vall d'Hebron
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
21-03-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:00Obesitat-hipoventilació. ( Ponència )
Ponent: Dra. Neus Salord Oleo. Hospital de Bellvitge
17:00 - 18:00Oxigenoteràpia i rehabilitació respiratòria. ( Ponència )
Ponent: Dra. Rosa Güell Rous. Hospital de Sant Pau
18:00 - 19:00VMNI. ( Ponència )
Ponent: Dr. Manel Lujan Torné. H. Parc Taulí
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
25-04-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:00Broncoscòpia diagnòstica. ( Ponència )
Ponent: Dr. Felip Andreo Garcia. Hospital Germans Trias i Pujol
17:00 - 18:00Broncoscòpia intervencionista. ( Ponència )
Ponent: Dra. Noelia Cubero de Frutos. Hospital de Bellvitge
18:00 - 19:00Ecografia toràcica. ( Ponència )
Ponent: Dra. Virginia Pajares Ruiz. Hospital de Sant Pau
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
16-05-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Hipertensió pulmonar. ( Ponència )
Ponent: Dra. Isabel Blanco Vinch. Hospital Clínic
17:30 - 19:00Hipertensió pulmonar secundària a malaltia congènita. Ecocardiografia i cateterisme dret. ( Ponència )
Ponent: Dra. Maite Subirana Domènech. Hospital de Sant Pau
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
06-06-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:00 - 17:30Malalties del col·lagen. ( Ponència )
Ponent: Dr. Alejandro Robles Pérez. Hospital de Bellvitge
17:30 - 19:00Malalties digestives i hematològiques. ( Ponència )
Ponent: Dr. Enric Barbeta Sanchez. Hospital General de Granollers
19:00 - 19:00Berenar ( Càtering )
IMPORTANT: DIA 20/06/19 A LES 17h Examen del Curs d'actualització unificat en pneumologia nivell 1,2,3,4