{header_image_title}

Agenda

Curs de Formació Especialitzada en Escales Clíniques de Mesura en Psiquiatria
Curs
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Dies 26 de gener i 1, 9 i 16 de febrer de 2017
logo
logo
La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.
L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.
El curs està reconegut amb 1.4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, Universitat Rovira i Virgili -URV i la Universitat de Vic -Uvic.
26-01-2017 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
16:00 - 20:00Mòdul 1: Mania ( Sessió )
Escala Young
Professor/a: Dra. Mercè Comes Forastero
01-02-2017 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
16:00 - 20:00Mòdul 2: Esquizofrènia ( Sessió )
Escala PANSS
Professor/a: Dra. Elena Huerta Ramos
09-02-2017 | 16:00 - 20:00 | Sala 9
16:00 - 20:00Mòdul 3: Depressió ( Sessió )
Hamilton i Montgomery Asberg
Professor/a: Dr. Javier de Diego Adeliño
Professor/a: Dra. Dolors Puigdemont Campos
16-02-2017 | 16:00 - 20:00 | Sala 10
16:00 - 20:00Mòdul 4: TOC ( Sessió )
Escala de Yale Brown
Professor/a: Dra. Pino Alonso Ortega
Professor/a: Dr. Cinto Segalàs Cosi