{header_image_title}

Òrgans de govern i gestió

El Patronat, la Presidència, les Vicepresidències i la Gerència, són els òrgans de govern que administren, gestionen i representen la Fundació InterAc Salut d'acord amb la definició de les respectives competències que es regulen els estatuts de l'entitat. La Direcció Docent i el Consell Científic són els òrgans assessors que vetllen per la idoneïtat i la qualitat científica i docent dels programes acadèmics.

Organigrama funcional

El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la F.-InterAc Salut. La seva composició i les seves competències i responsabilitats es defineixen als estatuts de la Fundació.

PRESIDÈNCIA

President
Joan Sala Pedrós, President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (F. Acadèmia).

VICEPRESIDÈNCIES

Vicepresident en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya
Daniel Crespo Artiaga, Rector 

Vicepresident en representació de la Universitat de Girona
Joaquim Salvi Mas, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat de Lleida
Jaume Puy Llorens, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Rovira Virgili
Josep Pallarès Marzal , Rector

Vicepresident en representació de la Universitat de Vic-UCC
Josep Eladi Baños, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Internacional de Catalunya
Alfonso Méndiz Noguero, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Javier Lafuente Sancho, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat d'Andorra
Miquel Nicolau Vila, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat Ramón Llull
Josep Antoni Rom Rodríguez , Rector

Vicepresident en representació de la Universidad de Deusto
José María Guibert Ucín, Rector

Vicepresidenta en representació de la Universitat Pompeu Fabra
Laia de Nadal Clanchet, Rectora (en tràmit)

Vicepresidenta en representació de la Universitat Oberta de Catalunya
Àngels Fitó i Bertran, Rectora (en tràmit)

Vicepresident en representació de la Universitat de les Illes Balears
Jaume Jesús Carot Giner, Rector

Vicepresident en representació de la Universitat de Barcelona
Joan Guàrdia Olmos, Rector

Vicepresidenta
Maria Queralt Gorgas Torner, Vicepresidenta Primera de la F. Acadèmia

Vicepresidenta
Montserrat Esquerda Aresté, Vicepresidenta Segona de la F. Acadèmia

Vicepresidenta
M. Dolors Sintes Matheu, Vicepresidenta Tercera de la F. Acadèmia

SECRETARIA


Secretari
Joan Miquel Nolla Solé, Secretari General de la F. Acadèmia

GERÈNCIAVOCALS PER

DESIGNACIÓ  PATRONAT

Gerent
Mercè Balcells Boix, Gerent de la F. Acadèmia


Francesc Gòdia i Casablanca
Manel Esteller Badosa


VOCALIES


Xavier Bayona Huguet

Xavier Bonfill Cosp

M. Elena Carreras Moratonas

Isabel Maria Castaño Nuñez

Pere Clavé Civit

Claudia Cucciniello Villalba

Betlem Salvador González

Carlos Antonio Zárate TejeroDocuments: Acords Junta Patronat

Joan Sala Pedrós

PresidentPresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des de febrer de 2019, Joan Sala Pedrós (Sabadell, 1949) és, des del mes de juny de 2019, President de la Fundació InterAc Salut.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), llicenciat en Medicina i Cirurgia el 1971, especialista en Cirurgia General (1975) i en Cirurgia de l'aparell digestiu (1980), ha desenvolupat la seva carrera professional a Sabadell i a Terrassa, en l'Hospital Mútua de Terrassa i a l'Hospital de Terrassa del qual ha estat Cap de Servei de Cirurgia (octubre 1989-març 2005) i Director de l'àmbit quirúrgic (abril 2005-octubre 2016), compaginant la seva activitat assistencial amb la participació en nombroses comissions i comitès intrahospitalaris.

Ha desenvolupat la seva tasca docent, de grau i de postgrau, en la Universitat de Barcelona, l'Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja de Terrassa, l'Escola Universitària de Teràpia Ocupacional de la Creu Roja de Terrassa i la Universitat Internacional de Catalunya.

Promotor de la Fundació Joan Costa Roma per a la Docència, la Recerca i la Formació Continuada en el marc del Consorci Sanitari de Terrassa, va ser President de la Comissió Gestora (gener 1997-juliol 1998), President del Patronat (juliol 1998-octubre 2013) i Vicepresident del Patronat (octubre 2013 - desembre 2018).

Vice-secretari, Secretari, Vice-president i President, successivament, de la Societat Catalana de Cirurgia, va obtenir el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2011 i el Premi Pere Virgili 2017 de la Societat Catalana de Cirurgia.

Daniel Crespo Artiaga (1959) és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) des de 1987 i catedràtic de Física des de 2010. Dels 14 als 25 anys va compaginar estudis i feina en l'àmbit privat. És llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1984) i doctor per la UPC (1994).

La seva línia de recerca principal és l'estudi de les propietats mecàniques i l'estabilitat física (processos de relaxació i cristal·lització) i química (resistència a la corrosió) dels materials metàl·lics amorfs. Ha publicat més de cent articles en revistes científiques i ha dirigit deu tesis doctorals. Des de 1998 ha estat investigador principal de successius projectes amb finançament del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, un projecte ERA-Net de la Unió Europea i alguns projectes de transferència tecnològica.Ha impartit docència de física a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), de física i termodinàmica a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), d'estat sòlid a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i de física a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

Va ser coordinador del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial, sotsdirector del Departament de Física Aplicada i dues vegades sotsdirector de l'EETAC. Entre 2011 i 2015 va ser director del Departament de Física Aplicada, període en què va participar en la implementació del grau en Enginyeria Física. Juntament amb el professor Jordi José, va gestionar la fusió dels dos departaments, que va donar lloc a l'actual Departament de Física, del qual va ser director entre 2016 i 2019. En aquest període va impulsar la creació del màster en Enginyeria Física. Entre 2019 i 2021 ha estat president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC. Des de juny del 2021 és rector de la UPC.Joaquim Salvi Mas Joaquim Salvi Mas (Sant Feliu de Guixols, 1969) és Rector de la Universitat de Girona (UdG) des del 29 de desembre de 2017.

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- (1994) i Doctor per la Universitat de Girona - UdG- (1998), és catedràtic de l'àrea d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors i membre del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica de la UdG.

La seva experiència en gestió passa pel departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica, la coordinació d'Estudis, el vicerectorat de Campus i la direcció de l'Escola Politècnica Superior.

Els seus interessos a nivell de docència i recerca se centren en la visió per computador aplicada a la robòtica i a la imatge mèdica. Ha estat investigador principal de nombrosos projectes de recerca a nivell nacional i internacional i ha liderat projectes d'internacionalització d'estudis de màsters i de mobilitat internacional d'estudiants de màster i de doctorat.


Jaume PuyJaume Puy Llorens (Valls de Torroella, 1956), Doctor en Química (UB, 1985), a finals de 1986 s'incorporà al Departament de Química, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA).

Catedràtic des de 2002, ha participat en la docència d'assignatures de Química, Química Física, Química Analítica i Química Ambiental dels diferents cicles de les titulacions impartides a l'ETSEA, i ha estat coordinador de diferents programes de doctorat.

La seva activitat en recerca bàsica en temes de Química Ambiental i en recerca aplicada en l'àmbit de l'entorn agroalimentari, l'ha dut a terme en el marc del Grup de Fisicoquímica Ambiental de la UdL, reconegut com a grup consolidat des del 1995, i del qual n'ha estat el coordinador.
Ha publicat més de 130 articles i té 6 sexennis de recerca avaluats positivament.
Col·labora amb diverses agències nacionals i internacionals d'avaluació, amb comitès editorials de diferents revistes, comitès assessors i xarxes de recerca i, com a responsable del Servei d'Anàlisi Elemental de la UdL des de 2006, ha contribuït a donar servei a grups de recerca i empreses de l'entorn.

En l'àmbit de la gestió, ha estat Sotsdirector de l'ETSEA (1989-1991 i 1994-1996), Secretari (1993-1994) i Director (2004-2010) del Departament de Química i Vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida (2011-2019). Des del 22 de maig de 2019 és Rector de la Universitat de Lleida.


Josep Pallarès Marzal (Perelló, 1967), ha estat director general d'Universitats i director general de Planificació d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (2016-19). A la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha estat vicerector de Política Acadèmica i de PDI (2014-16), vicerector de PDI (2008-14), vicerector de Transferència i Innovació (2006-08) i director del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (2000-06).

Va iniciar la formació acadèmica estudiant Física a la Universitat de Barcelona. L'any 1997 va defensar la tesi al Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriorment, va fer una estada postdoctoral d'un any a l'Institut Debye de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos. Es va incorporar a la URV a l'octubre de 1991. Des del 2009 és catedràtic d'universitat de Tecnologia Electrònica. Ha impartit classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i dirigit i codirigit deu tesis doctorals, totes amb menció internacional. És professor distingit de la URV.

És membre del grup de recerca Nanoelectronics and Photonic Systems, autor de més de cent publicacions a revistes internacionals indexades (h = 40) i coautor de dues patents. Ha estat investigador principal de projectes de la Unió Europea, Consolider i del Plan nacional. La seva línia de recerca actual és la fabricació, caracterització i modelització de cèl·lules solars amb materials orgànics i polimèrics. És senior member de la Societat de Dispositius Electrònics (EDS) de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE).


Josep-Eladi Baños i Díez Josep-Eladi Baños i Díez (Sabadell, 1958) - Rector de la Universitat de Vic-UCC des de gener de 2019-, és Doctor en Medicina per la UAB (1988) i Catedràtic de Farmacologia (2011) de la UPF.

Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (2004-2005) i Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica (2005-2013) de la UPF. Professor de Farmacologia a la Facultat de Medicina de la UAB (1983-2002), professor visitant a la Universidad de Chile (2003-2011) i associat de la Bloomberg School of Public Health de la Johns Hopkins University (2009-2011).

Director del Programa Margalida Comas i Camps de millora de la docència i l'aprenentatge a la universitat impulsat per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya des del 2017. Ha rebut diversos premis a la qualitat docent com el tercer premi nacional d'investigació i innovació educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (2006) i quatre distincions Vicens-Vives a la innovació docent de la Generalitat de Catalunya (2005, 2009, 2013 i 2015).

En l'àmbit educatiu està interessat en l'aplicació de models d'aprenentatge basats en problemes i en l'ús de les humanitats (cinema, literatura i sèries de televisió) en la docència mèdica. És autor o coautor de més de set-centes publicacions, una setantena de les quals en l'àmbit de l'educació universitària.


Alfonso Méndiz Noguero (Barcelona, 1961) és llicenciat i doctor en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra, compta amb un postgrau en “Production in Motion Pictures and Television” per la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA) i és catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Inetrnacional de Catalunya.

Professor en la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra (1985-93), va ser nomenat subdirector del Departament de Cultura i Comunicació Audiovisual (1990-93). Professor titular interí (1993-2000) i professor titular (2000-2015) en la Universitat de Màlaga, va ocupar els càrrecs de secretari de la Facultat, secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i secretari de la Unitat Docent de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Al 2015 va ser nomenat degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona, càrrec que va ocupar fins al seu nomenament com a Rector (1/09/2021). Al novembre de 2015 va obtenir l'acreditació de Catedràtic d'Universitat per ANECA i al maig de 2016 va defensar la plaça de catedràtic en la Universitat Internacional de Catalunya.


Alfonso Méndiz ha realitzat estades de recerca en la Universitat Hebrea de Jerusalem (Israel, 2009), la Universitat de la Sabana (Colòmbia, 2010), i la Universitat Catòlica de Milà (Itàlia, 2011). Ha publicat disset llibres (onze d'ells com a autor únic i sis com a editor o coautor). A més, ha publicat més de 120 articles científics, capítols de llibres i monografies. Acumula 1.444 cites. És el quart investigador més citat en Comunicació Audiovisual, segons Google Scholar. Ha estat revisor de projectes d'I+D+i per a diversos organismes i ha dirigit 23 tesis doctorals.


Javier Lafuente Sancho (Barcelona, 1960), Rector de la UAB des de novembre de 2020, és catedràtic d'Enginyeria Química del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Ciències Químiques -especialitat de Química Tècnica-, al 1982, es va doctorar en Enginyeria Química amb qualificació cum laude el 1988. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l'Illinois Institute of Technology.

És director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV).

És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex h de 35, i ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat. Ha dirigit dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D'altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l'aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents.

Ha estat director del Departament d'Enginyeria Química (2004-2010) i Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020). També ha estat coordinador de la titulació d'Enginyeria Química i delegat del rector a l'Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès. A més, ha format part de les comissions d'Economia i d'Organització i de Relacions Internacionals del Consell de Govern de la UAB. És membre de diferents comissions d'avaluació de professorat i de projectes de recerca.


Miquel Nicolau Vila Miquel Nicolau Vila (La Seu d'Urgell, 1962), Rector de la Universitat d'Andorra (UdA) des del maig de 2015, és Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB) i en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Sistemes intel·ligents i entorns paral·lels per la Universitat Ramon Llull (URL) i Doctor en Enginyeria Electrònica (URL).

Ha estat coordinador del rectorat de la Universitat d'Andorra (2003-2015), així com responsable del Programa de Doctorat i responsable de recerca de la mateixa universitat. També va ser professor catedràtic i membre de la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull del 1998 al 2002, així com professor a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser president de la Xarxa Vives d'Universitats entre el març i l'octubre del 2017 i, actualment, és president de la xarxa NUSCT, Network of Universities of Srnall Countries and Territories.


Josep Antoni Rom Rodríguez (Barcelona, 1963). Llicenciat en Història Contemporània per la UB (1987), doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la URL (2004) i professor catedràtic de la URL. L'any 1994 es va incorporar a Blanquerna-URL, on va ser cofundador de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (FCRI) Blanquerna-URL, vicedegà de Tecnologia i Equipaments (1998-2016) i director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (2016-2020). De setembre de 2020 a setembre de 2022 va formar part de l'Equip Rector de la URL com a vicerector de Recerca i Innovació.

Membre de diversos comitès científics de congressos nacionals i internacionals i de les revistes Trípodos, Gráfica i Questiones Publicitarias, és l'investigador principal del Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques (GRECPRP). Ha estat director del màster universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries i del màster universitari en Direcció d'Art en Publicitat de la FCRI Blanquerna-URL i del Servei de Disseny i Publicacions de Blanquerna-URL.


José María Guibert José Mª Guibert Ucín S.J. (Azpeitia, Gipuzkoa, 1962) va ser nomenat Rector de la Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea al maig de 2013. Amb anterioritat va desenvolupar els càrrecs de Vicerector per al campus de Donostia-San Sebastián (2003-2008), Delegat del Rector per al Desenvolupament de la Missió (2003-2007) i membre del Patronat de la Fundación Deusto (2004-2008).

Enginyer Industrial (1989) per la Universidad de Navarra, Doctor en Enginyeria Industrial (1996) per la Universidad del País Vasco i Catedràtic de la Facultat d'Enginyeria de la Universidad de Deusto, és membre de la Companyia de Jesús des de 1982 i va ser ordenat sacerdot en 1993.

Autor de nombroses publicacions en les àrees d'enginyeria, responsabilitat social empresarial, lideratge i ètica professional, el professor José M. Guibert és Màster en Business Administration in Higher Education Management (Institute of Education, University of London, 2010), Llicenciat en Teologia (Jesuit School of Theology, Berkeley, USA 1994) i en Estudis Eclesiàstics (Universidad de Deusto, 1992).


Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) és rector de la Universitat Pompeu Fabra des de maig de 2021.Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra des del 2001, Amat ha estudiat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctor en Ciències Econòmiques i Llicenciat en la mateixa especialitat), a ESADE (Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i MBA) i a la Stockholm School of Economics (International Teachers Programme). Ha fet estades en diversos centres de referència, com la Linkoping University (Suècia), Massey University (Nova Zelanda), Université de Montpellier (França) o la Universidad Diego Portales (Xile).

Professor vinculat a la UPF des del 1992, sempre s'ha mostrat interessat per les quatre dimensions principals de la vida acadèmica: recerca, transferència de coneixement, docència i gestió. En l'àmbit de la gestió, ha exercit diversos càrrecs. A la UPF, ha estat degà de la UPF Barcelona School of Management (2018-2021), director del Departament d'Economia i Empresa (2003-2005), vicerector d'Economia, Sistemes d'Informació i Serveis (1997-2001) i, específicament en l'àmbit docent, fou director del Centre per a la Qualitat i Innovació Docent (2006-2011). Ha dirigit més d'una quinzena de tesis i és autor d'articles científics i més de quaranta llibres, alguns han estat traduïts a diversos idiomes. També col·labora i és membre del consell editorial de diverses publicacions científiques internacionals.

Des dels inicis de la seva trajectòria professional ha col·laborat activament amb institucions de la societat. Ha estat degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, membre del consell assessor de la Cambra de Comerç de Barcelona i de PIMEC, i membre del grup de treball Catalunya 2022, que va dissenyar l'estratègia post Covid. També es membre del Foro Académico de Finanzas Sostenibles de España. Ha estat fundador i president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (2014-2018), diputat al Parlament de Catalunya (2015-2017), membre del Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de Catalunya (2011-2015) i Conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (2011-2015), entre d'altres.


Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la UB (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC). Des de l'octubre del 2016, és el President del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).

Ha estat el director del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC (1997-2006), director del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya (2003-2005) i director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) des de la seva creació fins l'abril de 2013, quan pren possessió del càrrec de rector de la Universitat Oberta de Catalunya.
Entre els seus reconeixements destaca el premi George Winter de la Societat Europea de Biomaterials (2013), esdevenint el primer científic de l'Estat a rebre'l, la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya (2001) i el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de recerca tecnològica (2006).

És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des  del 2006 i membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ha estat també vicepresident de la European Society for Biomaterials, editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine, i és membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.

Les principals àrees d'investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l'enginyeria de teixits per a l'aplicació a la medicina regenerativa. És autor o coautor de més de 270 articles publicats en revistes indexades d'àmbit internacional i nacional i d'altres 100 en revistes no indexades. Ha publicat també més de 300 resums i procediments en conferències, congressos i simposis.

És titular de 10 patents espanyoles i ha dirigit i supervisat 13 tesis doctorals, totes avaluades amb la màxima puntuació. Pel que fa a la seva tasca en recerca, ha estat el responsable científic de 10 projectes finançats pel Ministeri espanyol i coordinador d'un projecte STREP finançat per la Comissió Europea.


Jaume Jesús Carot Giner (Tortosa, desembre 1960), és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (juliol 1982) i doctor en Física per la de les Illes Balears (gener de 1987). Honorary Research Fellow a la University of Aberdeen (Regne Unit), on va realitzar una estada post-doctoral de dos anys (1987-1989) al Dept. of Mathematics, finançada a través d'una Fleming Scholarship (British Council). Ha realitzat diverses estades de recerca al Regne Unit, Canadà, Alemanya i Portugal. Professor contractat a la Universidade da Madeira (Portugal) durant un semestre a 1993. Ha dirigit dues tesis doctorals i diverses tesis de llicenciatura i treballs de fi de màster. Actualment és Catedràtic de l'àrea de coneixement de Física Teòrica a la UIB.

Coautor de 2 llibres i autor de prop de seixanta articles en revistes internacionals indexades i d'un nombre semblant de capítols de llibre i altres publicacions científiques. Ha participat en més de 20 projectes d'investigació competitius, essent-ne l'IP d'algun d'ells. Actua com a referee de diverses publicacions internacionals i ha estat avaluador de la recerca per a agències de gestió de la investigació.

Ha exercit diverses tasques de gestió acadèmica: director del màster en Física i del programa de doctorat en Física, tots dos per la UIB; secretari i subdirector del centre d'estudis de postgrau. Vicerector de professorat i postgrau de la UIB, vicerector d'investigació i postgrau (2013-2017), i vicerector de recerca i internacionalització (2017 - febrer al 2019). El 2015 va ser elegit membre del comitè executiu de la comissió sectorial de R+D+I de la CRUE i al febrer de 2017 va ser nomenat membre del RIS3 Expert Group de EUA, càrrecs que ha mantingut fins a maig de 2019. Ha format part (2018-2019) del grup de treball de CRUE per a la Agenda Ibérica del Conocimiento. En 2017 va ser nomenat membre del comitè de seguiment de l'estratègia RIS3 a Balears.


Montserrat Esquerda Aresté (1971), Vicepresidenta Segona de L'Acadèmia, llicenciada en Medicina per la UdL, doctora en Medicina per la UAB, especialista en Pediatria, Hospital MaternoInfantil Vall d'Hebron-UAB, i llicenciada en Psicologia per la UNED, Màster en Bioètica.

Compagina la Direcció General de l'Institut Borja de Bioètica, Universitat Ramon Llull, amb la tasca assistencial com a pediatra a Sant Joan de Déu, Terres de Lleida.

Autora de diverses publicacions i articles en revistes científiques ha participat com a docent en diferents universitats i en l'organització de cursos i jornades, principalment en la disciplina de la bioètica però també dins de l'àmbit de la Pediatria, Salut-mental, Infantojuvenil i Pastoral de la Salut. Així mateix és Delegada Diocesana de Pastoral de la Salut de Lleida, membre de PROSAC i Co-autora del llibre El niño ante la muerte, 2012.


Mª Dolores SintesMª Dolores Sintes Matheu (Barcelona, 1954), Vicepresidenta Tercera de L'Acadèmia, és Llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en Anestesiologia i Reanimació. Cap d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital Municipal de Badalona des de l'any 1990 i Responsable de la Unitat Clínica del Dolor de Badalona Serveis Assistencials, des de l'any 2004.

Desenvolupa la seva activitat docent en diversos cursos de doctorat i de postgrau de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Col·laboradora del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consorci de Salut i Social de Catalunya en grups de treball, comissions i equips de redacció de documents de consens de l'àmbit del tractament del dolor; ha desenvolupat diversos càrrecs en els òrgans de govern en les societats catalana i espanyola de la seva especialitat.

Joan Miquel Nolla Solé,


En general, correspon a la Gerència, dirigir la gestió econòmica, administrativa i de personal de la Fundació InterAc Salut i, en particular, desenvolupar les funcions i tasques estipulades a l'article 32 dels estatuts de la Fundació.

Mercè Balcells Boix

TresoreraLlicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB, des del 1997 es Gerent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i de la seva Fundació. Ha estat entre d'altres càrrecs: Directora de l'Àrea d'Economia i Consellera Delegada de les Empreses Públiques de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i Gerent de l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona.

Rosa Maria Villalonga Vadell (Palma de Mallorca, 1953), especialista en Anestesiologia i Reanimació. Coordinadora mèdica de docència del Hospital Universitari de Bellvitge (2007-2018). Coordinadora del Màster en Competències Mèdiques Avançades. Facultat de Medicina. UB. (2012-2014). Responsable del Grup Consolidat de Innovació Docent COMBELL (GCID). UB. (2013-2018). Presidenta de la Comissió d'Innovació docent. Campus de Bellvitge. Facultat de Medicina. UB (2013-2018). Vocal de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB) (2017-2018). Vocal de la Càtedra d'Educació Mèdica. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Departament de Medicina. Facultat de Medicina des de 2018.                     

Presidenta de la de la Societat Catalana de Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) (2017-2021). Presidenta de la Comisión Nacional de Anestesiología y Reanimación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad des de 2020. Coordinadora del Grup de Treball de Cooperació Internacional de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), des de 2021.

Correspon al Consell Científic gestionar totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència de les activitats de la Fundació InterAc Salut. En particular, les seves funcions específiques són:

  • Proposar el pla d'estudis
  • Proposar l'estructuració de les línies de recerca temàtiques prioritàries i els seus coordinadors.
  • Coordinar les activitats que s'organitzin conjuntament amb les universitats.
  • En general, totes aquelles activitats relacionades amb el seguiment i la garantia d'excel·lència acadèmica de les activitats de la F. InterAc Salut.

DIRECTORA DOCENT

  Rosa Mª Villalonga Vadell

MEMBRES
Alexandre Perera
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB)
B2SLab - Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory
Universitat Politècnica de Catalunya

Joan San
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Girona

Anna Casanovas
Degana Facultat de Medicina
Universitat de Lleida

Fàtima Sabench
Degana Facultat de Medicina
Universitat Rovira i Virgili

Ramon Pujol
Degà Facultat de Medicina
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Salvador Navarro 
Degà Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Corbella
Vicedegà Relacions Institucionals i Sotsdirector Departament Medicina
Universitat Internacional de Catalunya

Sara Esqué
Cap Escola d'Infermeria
Universitat d'Andorra

Conxita Mestres
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Universitat Ramon Llull

Jesús María Armentia Bardeci
Professor Medicina
Universidad de Deusto

Joaquim Gea
Degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Universitat Pompeu Fabra

(Vacant)
Universitat Oberta de Catalunya

Marcos Nadal Roberts
Vicerector de Planificació, Estratègica, Internacionalització i Cooperació 
Universitat de les Illes Balears

Pilar Delgado Hito
Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat
Universitat de BarcelonaDocuments: Acords Consell Científic

Document Acords Consell Científic 24_01_2023
Francesc Gòdia i Casablancas

Francesc Gòdia i Casablancas,  és llicenciat en Ciències Químiques (1981) i Doctor (1986) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador post-doctoral al Oak Ridge National Laboratory (Oak Ridge, Tennessee, US) (1987). Professor Titular (1988) i Catedràtic (1993) d'Enginyeria Química a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recerca en Enginyeria Bioquímica, tecnologia de cultiu de cèl·lules animals per a la producció de biofàrmacs i vacunes, i suport de vida a l'Espai. Docència en Biotecnologia i Enginyeria Química. Autor de més de 115 articles, 9 capítols de llibre, 5 patents i director de 35 tesis doctorals completades. Director de la Planta Pilot MELiSSA, una instal·lació per al desenvolupament de tecnologia de suport de vida en missions humanes d'exploració de l'Espai (European Space Agency). Investigador Principal del Grup d'Enginyeria Cel·lular i Bioprocessos de la UAB. Ha desenvolupat més de 20 projectes en col·laboració amb empreses nacionals i internacionals. Coordinador del Programa de Doctorat en Biotecnologia de la UAB. Coordinador del cursos internacionals Animal Cell Technology i Cell culture-based Viral Vaccines de la ESACT (European Society of Animal Cell technology). Chair dels congressos European Congress of Biotechnology 2009, ESACT Meeting 2013 i 2015 i Vaccine Technology 2022. Autor de més de 120 presentacions a congressos i membre dels Comitès de més de 25 congressos.

Va ser Vicerector de Projectes Estratègics de la UAB (2002-2005) i Comissionat de Biotecnologia i Biomedicina (2006-2011). Va ser President de la Sociedad Española de Biotecnología (2002-2006) i President de la Fundació Parc Taulí (2013-2021). Actualment és membre del Executive Committee de la European Society of Animal Cell Technology (des de 1999), del Executive Board de la European Federation of Biotechnology (des de 2005) i Vicepresident (des de 2019), i President del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits des de 2021.

Manel Esteller Badosa

Manel Esteller Badosa (Sant Boi de Llobregat, 1968) graduat en Medicina (1992) i Doctorat especialitzat en Genètica Molecular del Carcinoma de l'Endometri, per la UB. Va ser investigador convidat en l'Escola de Ciències Biològiques i Mèdiques de la Universitat de St. Andrews, (Escòcia, Regne Unit). Del 1997 al 2001, Esteller va ser Becari Postdoctoral i Investigador Associat en l'Escola de Medicina de la Universitat Johns Hopkins (Baltimore, EEUU).

Des d'octubre del 2001 a setembre del 2008, ha liderat el Laboratori d'Epigenètica del Càncer del CNIO. Va exercir com a Director del Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (2008-2019). Actualment és Director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, professor d'investigació d'ICREA i Catedràtic de Genètica a la Facultat de Medicina de la UB.

Autor de més de 600 articles originals publicats en revistes internacionals, 24 d'ells catalogats com a "Article de Gran Rellevància”. El Dr. Esteller està considerat entre el 0,01% dels millors científics del món en base al seu impacte tant per la Universitat de Stanford (Metrics) com pel Grup Web of Science - Clarivate Analytics.
Ha rebut nombrosos premis i, l'any 2021 va ser escollit Membre of the Academia Europaea i de la European Academy of Sciences.